Νέα & Ανακοινώσεις

Π1.2 – Τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης διαδικτυακών προϊόντων

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση του Παραδοτέου «Π1.2 – Τεχνικές προδιαγραφές ανάπτυξης διαδικτυακών προϊόντων». Το Παραδοτέο 1.2 αποτελεί μέρος της Ενότητας Εργασιών 1.. Read More →

Π1.1 – Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών πλατφόρμας

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση του Παραδοτέου «Π1.1 – Έκθεση με τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος». Το Παραδοτέο 1.1 αποτελεί μέρος της Ενότητας.. Read More →