Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO

Η ερευνητική Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (MRSG) του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο ερευνητικό έργο “Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO”. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Το παρόν ερευνητικό έργο αναφέρεται στη σύμπραξη 4 Επιχειρήσεων και 2 Ερευνητικά Ιδρύματα που απώτερο σκοπό έχει τη σύζευξη των εμπειριών και γνώσεων όλων των φορέων στην παροχή έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον.

Το ερευνητικό έργο της σύμπραξης αναφέρεται σε ενέργειες βιομηχανικής έρευνας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποσκοπεί δε στην ανάπτυξη βιώσιμων και οικονομικών λύσεων στο πρόβλημα εποπτείας του υδάτινου περιβάλλοντος και ταυτίζεται πλήρως με τις ανάγκες της γαλάζιας οικονομίας για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Οι μέχρι σήμερα συμβατικές μέθοδοι επόπτευσης, καταγραφής και συλλογής δεδομένων με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένων Ωκεανογραφικών σκαφών ή εφοπλισμό ακτοπλοϊκών σκαφών, με καταδυτικές αποστολές, δειγματοληψίες, ή στατικούς σταθμούς μέτρησης είναι περιορισμένες και παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, όπως η αδυναμία λειτουργίας τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες και κυρίως το εξαιρετικά υψηλό κόστος επάνδρωσης και συντήρησης τους.

The floating boat of Argo USV
Picture one of the argo usv design
Picture two of argo usv design

Σκοπός του έργου

Tο παρόν ερευνητικό έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μη επανδρωμένου πλωτού συστήματος με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες και απώτερο σκοπό την εξεύρεση αξιόπιστων και οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών μεθόδων στο πρόβλημα συλλογής αξιόπιστων, γρήγορων, εύκολα προσβάσιμων δεδομένων που αφορούν στο υδάτινο περιβάλλον.
Το προς ανάπτυξη σύστημα διαθέτει προσαρμοσμένα «έξυπνα συστήματα» επισκόπησης καταγραφής και ανάγνωσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων συστημάτων ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως λειτουργία και διαχείρισή του. Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτες καινοτομίες στα ακόλουθα σημεία:
Στο λογισμικό διαχείρισης της πληροφορίας, που αποτελεί και την μεγάλη καινοτομία του συστήματος, καθώς για πρώτη φορά παρεμβάλλει και αποτυπώνει χωρικά και όχι σημειακάόπως γίνεται μέχρι σήμερα τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφουν οι αισθητήρες του, καθιστώντας έτσι εφικτή την διαχείριση δεδομένων από Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( GIS) από τοπικούς ή απομακρυσμένους χρήστες.

Στο λογισμικό διαχείρισης της πληροφορίας, που αποτελεί και την μεγάλη καινοτομία του συστήματος, καθώς για πρώτη φορά παρεμβάλλει και αποτυπώνει χωρικά και όχι σημειακάόπως γίνεται μέχρι σήμερα τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφουν οι αισθητήρες του, καθιστώντας έτσι εφικτή την διαχείριση δεδομένων από Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( GIS) από τοπικούς ή απομακρυσμένους χρήστες.

Στην δυνατότητα οn-board - real time επεξεργασίας /ανάλυσης δεδομένων

Στην δυνατότητα οn-board - real time επεξεργασίας /ανάλυσης δεδομένων

Στην ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα (σκάφος) εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τα πλέον σύγχρονα αεροναυτικά υλικά

Στην ενεργειακά αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα (σκάφος) εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τα πλέον σύγχρονα αεροναυτικά υλικά

Στην ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένων για υδάτινο περιβάλλον (φωτογραμμετρική και ραδιομετρική αποτύπωση του βυθού, καθώς επίσης και η σύνδεσή της με αισθητήρες ρύπων, δεικτών και αδρανειακού συστήματος)

Στην ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένων για υδάτινο περιβάλλον (φωτογραμμετρική και ραδιομετρική αποτύπωση του βυθού, καθώς επίσης και η σύνδεσή της με αισθητήρες ρύπων, δεικτών και αδρανειακού συστήματος)

To προτεινόμενο ερευνητικό έργο με τη χρήση των «έξυπνων» μη επανδρωμένων πλωτών συστημάτων αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εποπτείας, καταγραφής, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από το υδάτινο περιβάλλον, με κύρια πλεονεκτήματα :

Την ορθολογική κατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με μείωση επικινδυνότητας στην καταγραφή (χρήση δυτών κλπ.)

Την ορθολογική κατανομή πόρων και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με μείωση επικινδυνότητας στην καταγραφή (χρήση δυτών κλπ.)

Τη μείωση κόστους - αποφυγή αγοράς ή μίσθωσης και εξοπλισμού μεγάλων συμβατικών σκαφών για μια συγκεκριμένη αποστολή, ανάπτυξης δικτύου σταθερών σταθμών μέτρησης ή καλύτερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης υπαρχόντων

Τη μείωση κόστους - αποφυγή αγοράς ή μίσθωσης και εξοπλισμού μεγάλων συμβατικών σκαφών για μια συγκεκριμένη αποστολή, ανάπτυξης δικτύου σταθερών σταθμών μέτρησης ή καλύτερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης υπαρχόντων

Τη δυνατότητα Real time παρακολούθησης

Τη δυνατότητα Real time παρακολούθησης

Την εξασφάλιση «διεπιστημονικότητας» και την αμεσότητα στη διασύνδεση φορέων – Ακαδημαϊκοί / Ερευνητικοί φορείς και Ιδιωτικός τομέας.

Την εξασφάλιση «διεπιστημονικότητας» και την αμεσότητα στη διασύνδεση φορέων – Ακαδημαϊκοί / Ερευνητικοί φορείς και Ιδιωτικός τομέας.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Our Latest Work

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor.

OUR CLIENTS LOVE US

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.- Duxee Inc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.- Nnsatos
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.- Strucks

Questions?

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa aliquam eget nibh etlibura.

886-432-22001

Start Free Trial

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa aliquam eget nibh etlibura.

Start a Trial

LATEST NEWS

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor.
08May

Βράβευση στο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιας Αυτονομίας – ICMARS

Η επιστημονική ομάδα του ARGO έλαβε βραβείο καλύτερης παρουσίασης κατά την συμμετοχή της στο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιας Αυτονομίας ( INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARITIME.. Read More →
08May

Δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων – EUROGEO

Το πόστερ από την δημοσίευση στο περιοδικό της Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωγράφων (European Association of Geographers – EUROGEO)... Read More →
08May

Δημοσίευση στα Αλιευτικά Νέα

Η δημοσίευση του έργου στα Αλιευτικά Νέα. Περίληψη Στο πλαίσιο σύμπραξης τεσσάρων εταιρειών και δύο δημόσιων φορέων πραγματοποιείται η μελέτη και υλοποίηση ενός.. Read More →
espa