Φορείς

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

UCANDRONE I.Κ.Ε.

Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems)

REMACO AE

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η REMACO A.E., Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, συμμετέχει από το 1987 με επιτυχία στη διαμόρφωση της Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

ΑΜΒΙΟ ΑΕ

Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Σύμβουλοι Ανάπτυξης από το 2004 αποτελεί κορυφαία και πλέον εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών και Αλιείας, της Θαλάσσιας Χωροταξίας και της θαλάσσιας οικονομίας εν γένει.

Fible Technologies ΙΚΕ

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Fible Technologies αναπτύσει πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση και τον έλεγχο κρίσιμων και πολύπλοκων διεργασιών σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) (MRSG)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τη Μυτιλήνη, κατατάσσεται στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας και στελεχώνεται από 327 Καθηγητές και Λέκτορες, 22 ΕΕΔΙΠ, 17 ΕΕΠ, 26 ΕΤΕΠ και 263 διοικητικούς υπαλλήλους.

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

espa